Familiar – Germans

La creació d’una sessió personal és important quan volem tenir un record familiar. L’espai acostuma a ser a l’estudi, a vegades llunyà del nostre entorn de comfort, però perfecte per deixar-se anar i fer tot allò que sempre haviem pensat a fer i mai ens atreviem: disfressar-nos, saltar, desmelenar-nos, etc.

SHARE IT: